Personlig Träning på Autogiro 4 ggr/mån

2.500,00 kr

Följ beskrivningen nedan för att teckna autogiro 🤍

Kategori:

Här betalar du din personliga träning smidigt med månadsdragning via autogiro.

Din betalning ger dig 4 nya tillfällen i månaden.

Du har en uppsägningstid som är resterande dagar på pågående månad + 30 dagar.

Länk till Autogiro