SOMAMOVE (Live)

100,00 kr

Detta köp berättigar dig att delta på en Livesänd Somamove

OBS du behöver en facebook användare då jag kommer sända det i en grupp jag skapat

Länk till FB-grupp där passet sänds https://www.facebook.com/groups/199261803116667

Kategori:

Detta köp berättigar dig att delta på en livesänd Somamove klass

OBS du behöver en facebook användare då jag kommer sända det i en grupp jag skapat

Länk till FB-grupp där passet sänds https://www.facebook.com/groups/199261803116667